Idealism och alpinism i Valbergsbacken

Reportage i VF:   Länk: www.vf.se

Kort och brant och intensiv – oerhört populär. Många barn och ungdomar i Torsby besöker Valbergsbacken så ofta de kan. Men driften bygger till största delen på ideella krafter och insatser.

– Det vore ju bra om vi kunde få lite mer hjälp från kommunen, säger några av föräldrarna som ställer upp på sin fritid. Fortsätt läsa